ทำไมถึงเลือกพวกเรา

เกี่ยวกับแบรนด์เส้นด้ายที่ให้ความร่วมมือ

วัตถุดิบที่เราร่วมมือด้วยนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบซีรีส์ tencel มาจากไม้และไม่ผลิตสารเคมีอันตราย ซึ่งปลอดสารพิษและปราศจากมลภาวะเส้นใยคอปเปอร์แอมโมเนียของซีรีส์คอปเปอร์แอมโมเนียเป็นเส้นใยเซลลูโลสชนิดหนึ่งที่สร้างใหม่ ซึ่งทำจากเซลลูโลสธรรมชาติ เช่น สำลี และผสมลงในสารละลายปั่นหมาดในอ่างแข็งตัว สารเคมีโมเลกุลของคอปเปอร์แอมโมเนียเซลลูโลสจะถูกย่อยสลายเพื่อสร้างเซลลูโลสขึ้นมาใหม่ และเซลลูโลสไฮเดรตที่สร้างขึ้นจะถูกประมวลผลเพื่อให้ได้เส้นใยคอปเปอร์แอมโมเนีย

  • c692b453e30ecd6646fc4499c5c41dd
  • db55a935a8e7fcb73377010983f43d7
  • ธันวาคม1ec5005c31d5bd4e75c5d0b25621

สินค้าเด่น

ลูกค้า